• eyelash growth serum
 • Ma 2021. április 14., szerda, Tibor napja van. Holnap Anasztázia és Tas napja lesz.

   

  A visszajáró és levonható adó


  A 2011. január 1-jén hatályba lépett jogalkotási törvény alapján a visszamenőlegesen visszaigényelhető, a levonható adókkal kapcsolatos szabályozás is változott. Azokra való tekintettel, akiknek ez esetleg elkerülte a figyelmét, érdemes megemlíteni, hogy – amennyiben nincs adótartozásuk – az új rendelkezések kedvező változást hoztak.


  Adótartozásnak eredetileg - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 178.§-ának 4. pontja szerint – „az esedékességkor meg nem fizetett adó és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás” minősült.

  Az adótartozás fogalmába a nettó adótartozást az adótörvényeket módosító 2007. évi CXXVI. törvény 2007. november 16-i hatállyal vezette be. 2010. december 31-ig a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény volt hatályban.

  Így a Legfelsőbb Bíróság Adó- és Ellenőrzési Értesítő (AEÉ) 2010. júliusi számában megjelent határozata is az akkor még hatályos jogalkotási törvényre hivatkozik, és megállapítja, hogy: „A nettó adótartozás fogalma a hatálybalépését megelőző időszakra vonatkozóan, visszamenőlegesen – jogszabályi felhatalmazás hiányában – nem  alkalmazható.” Az APEH – „Mikortól alkalmazható a nettó adótartozás 2007. november 16-tól hatályos fogalma, van-e ezen rendelkezésnek visszaható hatálya?” című, szakmai iránymutatása a legfelsőbb bírósági határozattal egybehangzó állásfoglalást tartalmaz. Az AEÉ 2010. december 21. számában megjelent állásfoglalás szerint: „…ha egy adókedvezmény igénybevételéhez 2007. november 16-át követően kell teljesülnie annak a követelménynek, miszerint az adózónak nincs nyilvántartott adótartozása, akkor alkalmazható csak ez a rendelkezés. Ha azonban a hatályba lépést megelőző időpont a viszonyítási időpont, akkor – tekintettel arra, hogy abban az időszakban ez a rendelkezés még nem volt hatályos – nem számítható nettó módon az adószámla egyenlege.”


  A 2011. január 1-jétől hatályos új jogalkotási törvény tiltja a hátrányos rendelkezések visszamenőleges hatállyal történő alkalmazását. E törvény szerint: „Jogszabály a hatálybalépését megelőző időre nem állapíthat meg kötelezettséget, kötelezettséget nem tehet terhesebbé, valamint nem vonhat el vagy korlátozhat jogot, és nem nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé.” [2010. évi CXXX. tv. 2.§ (2)bek.]

  Az új jogalkotási törvény alapján a nettó adótartozás időbeli alkalmazhatósága is megváltozott. Az Adó- és Vámértesítő 2012/2. számának Bírósági gyakorlat rovatában ismertetett esetben – már az új jogalkotási törvény 2.§-ának (2)bekezdésére hivatkozva – a következő szerepel: „A jogalkotásról szóló törvény értelmében a jogszabály a kihirdetését megelőző időre nem állapíthat meg kötelezettséget, és nem nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé. Ugyanakkor a jogalkotásról szóló törvény nem tiltja, hogy visszamenőlegesen kedvezőbb feltételeket állapítson meg a jogszabály. A nettó adótartozás fogalmának bevezetésével az adózóra nézve kedvezőbb szabályozást vezetett be a jogszabály a nyilvántartott adótartozás és a nyilvántartott túlfizetés összegének egybevetésével.”


  Az adólevonás és adó-visszaigénylés utólagos hatállyal történő érvényesíthetőségét befolyásoló alapvető rendelkezések a következők:

  Az adótartozás nettó adótartozással kiegészített fogalma, amely az Art-ben 2007. november 16-án lépett hatályba.

  Ugyanakkor az Art szerint a költségvetési támogatás igényléséhez, a túlfizetés visszaigényléséhez való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az annak igényléséhez való jog megnyílt.

  Emellett a visszamenőleges hatályú érvényesíthetőség a kedvezmények körének szűkülése miatt is csökkent. Sok vállalkozást érint például, hogy az iparűzési adó utólagos levonhatósága már csak 2012-ben érvényesíthető, és ez csak a 2006-2009. évi iparűzési adóra vonatkozik. Az utólagos levonhatóságot ugyanis nem csak az elévülési szabály korlátozza, hanem a – közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló – 2009. évi LXXVII. törvény is, amely a 2010. január 1-jétől hatályon kívül helyezte azokat a rendelkezéseket, melyek alapján az iparűzési adó a társaságok adózás előtti eredményéből, illetve az egyéni vállalkozói bevételből levonható volt.


  [L]

   

   

 • написание пресс-релиза
 • статьи для сайта
 • написание статей
 • новости для сайта
 • написание коммерческого предложения
 • продающий текст
 • копирайтинг
 • копирайтер
 • копирайтеры
 • SEO копирайтинг
 • рерайтинг
 • рекламные кампании в интернете
 • обслуживание сайта
 • биржи статей