A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet munkáltatókat érintő egyik fontos rendelkezése, nevezetesen a 6. § (1) és (2) bekezdésének b) pontja szerint az elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt előírt tilalmak, korlátozások betartása érdekében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény eltérő szabályokkal kerül alkalmazásra.

 

Ennek értelmében a veszélyhelyzet megszűnését követő harminc napig a munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést egyoldalúan elrendelheti. Ebből pedig az következik, hogy munkaszerződés módosítása nélkül, a munkáltató elrendelheti a munkavállalók otthoni munkavégzését. A munkáltató ezen egyoldalú jognyilatkozata a munkavállalóval való közléssel válik hatályossá.

 

A veszélyhelyzet időtartamáról azt kell tudni, hogy  fennállásának szükségességét a Kormány folyamatosan felülvizsgálja, tehát annak végső időpontja jelenleg nem ismert.

 

A rendelet a kihirdetését követő napon, azaz március 19-én lépett hatályba, a veszélyhelyzet pedig március 11-én, 15:00 órakor vette kezdetét.

 

Az érdeklődők az alábbi linken olvashatják a rendelet teljes szövegét, amely egyéb fontos információt is tartalmaz:

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000047.KOR&txtreferer=00000001.txt