PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ
a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz

A termelés és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások fenntarthatóvá tétele hosszú távon megvalósítható és megtérülő folyamat nemcsak a gazdaság, hanem a társadalom számára is. Az ilyen célú beruházások lassabban térülnek meg, mint egy egyszerű, csak gazdasági racionalitáson alapuló fejlesztés, mert a piac valójában nem tolerálja ezeket. Tehát egyrészt ilyen célú fejlesztések támogatás nélkül esetleg egyáltalán nem, vagy tervezhetetlenül hosszú idő elteltével valósulnának meg. Másrészt szakmai támogatás és megalapozás nélkül nem feltétlenül a legkorszerűbb és legcélszerűbb technológiák alkalmazásával kellene számolni. A vissza nem térítendő támogatás révén áthidalhatóak a fejlesztések megvalósulását megakadályozó hátráltató tényezők: a fenntarthatósági szempontot érvényesítő termelésfejlesztések lassabb megtérülése és esetleges forráshiánya.
A konstrukció célja, hogy a környezetvédelmi szemléletmód, a fenntarthatóság figyelembevétele rendszerezetten és tudatosan bekerüljön a kis- és középvállalkozások működési, termelési döntéseibe és megvalósított technológiai fejlesztései közé, ezáltal növelve az energia-, víz- és egyéb nyersanyag használat hatékonyságát, csökkentve a hulladéktermelés és egyéb káros kibocsátások mennyiségét és veszélyességét, így közvetlenül csökkentve a környezeti terhelést. Az innovatív, integrált környezetvédelmi megoldások révén a környezeti terhelést már rövidtávon bizonyítottan csökkentő és legalább középtávon gazdaságilag megtérülő beruházások támogathatók.