• eyelash growth serum
 • Ma 2022. január 17., hétfő, Antal és Antónia napja van. Holnap Piroska napja lesz.

  A civil jellegű rendőri gépkocsikba beépített mozgás közbeni sebességmérés bevett gyakorlatnak számít számos európai országban.

   

   

   

   

  Franciaország: az autópályán haladó járművek sorában megjelenik egy átlagos megjelenésű, de nagy teljesítményű motorkerékpár, egy korábban gyorsan hajtó személygépkocsi megelőzését követően behalad a jármű elé, majd a motorkerékpárból előtűnik a fényjelzés azzal a felirattal, hogy „Rendőrség! Kövessen!”. A civil motorkerékpár rendőri jármű volt, és beépített követő sebességmérővel rendelkezett.

   

  Ausztria: a bécsi külső gyűrűn egy civil jellegű Opel személygépkocsi járőrözik, majd biztonságos távolságra beáll a belső forgalmi sávban a megengedett sebességet túllépő személygépkocsi mögé, több száz méteren követi azt, majd a gépkocsi rendőri jellegét megjelenítve megelőzi és a forgalomból kivezeti az ellenőrzés alá vont járművet. Az Opel rendőrségi gépkocsi és követő üzemű sebességmérővel szerelték fel. (Bécsben civil jellegű BMW motorkerékpárokba is építettek video-tachográfot).

   

  Németország: felső kategóriás, de átlagos megjelenésű, ám nagy teljesítményű motorral szerelt BMW személygépkocsival járőröznek a civil ruhás német közlekedési rendőrök. A szolgálati gépkocsijuk is civil jellegű, ám dupla mikrokamerás (elöl és hátul) Provida video-tachográffal van felszerelve. A járőrök a megengedett maximális sebességgel haladnak, s ha valamely más jármű megelőzi őket, akkor néhány száz méteren keresztül követik, majd a rendőri jellegüket felfedve megállítják azt. Ezzel az intézkedés a kezdetét veszi.

   

  Finnország: egy „dobozos”, kissé ütött-kopott, civil megjelenésű Peugeot-ba építettek követő üzemű sebességmérőt, mely előzetes ellenőrzési terv szerint rója az utakat és a benne ülő rendőrök intézkednek, amennyiben gyorshajtást észlelnek. Az intézkedések száma viszonylag alacsony, hiszen a finnek nagyon ritkán előznek, amennyiben valaki előttük a megengedett maximális sebességgel halad. (A fent leírtak e sorok írójának személyes tapasztalatát képezték)

   

  A rejtett sebességmérésről

   

  A nemzetközi tapasztalatok alapján az EU tagállamok többségében a nyílt és a rejtett sebességellenőrzési módszert egyaránt alkalmazzák. Erről honlapunk korábbi cikkében is beszámoltunk. Általánosságban elmondható, hogy az automata, fix elhelyezésű sebességmérőket a tagállamok többségében jelzőtáblával jelzik elő, sőt azok elhelyezéséről – országonként eltérően – Internetes felületeken is lehet információt szerezni. A mobil sebességmérő eszközök vonatkozásában ugyanakkor a rejtett ellenőrzési módszer Európa-szerte bevált és alkalmazott gyakorlatnak számít. Ennek alapvető oka, hogy a gyorshajtások visszaszorítása mindenhol prioritást élvez a közlekedésbiztonsági intézkedések sorában, és ennek érdekében meg kell tenni a szükséges intézkedéseket.

   

  A fejlett közlekedési kultúrával, s ennek megfelelően kontinensünk legbiztonságosabb úthálózatával rendelkező európai országokban egyáltalán nem számít eretnek gondolatnak az, hogy a megengedett sebességértékeket mindenhol, mindenkor és minden körülmények között meg kell tartani, s nem csak ott, ahol azt éppen ellenőrzik. Ez a rejtett sebességmérés alapgondolata.

   

  A rejtett sebességellenőrzés módszerei országonként eltérhetnek. Az Egyesült Királyságban esetenként közúti jelzőtábla mögé helyezik a sebességmérő készüléket, míg Németországban, Svájcban és Szlovéniában speciális, szemetes kukához hasonló tárgyak szolgálnak az elhelyezés helyéül. Norvégiában az erdő fái közül is mérik a gyorshajtókat, Svájcban pedig a sebességmérő készülékek dobozokban, az utak mentén elhelyezett, a környezetbe teljesen beilleszkedő jelzőbójákban, vagy éppen közúti alagutakban is elhelyezhetők.

   

   

  A követő üzemű sebességmérésről

   

  A civil jellegű rendőri személygépkocsikba és motorkerékpárokba szerelt mikrokamerás video-tachográfokat az Európai Unió számos tagállamában nagy hatékonysággal alkalmazzák (Ausztria, Németország, Franciaország, Benelux országok, Dánia, Szlovénia, Finnország stb.). Leginkább a Provida típusú video-tachográf készülékek terjedtek el, de a gyakorlatból más gyártmányok is ismertek (pl. Gesig-Travimo).

  Ennek a mérési módszernek az alkalmazásakor a többi jármű sorában haladó, mérőeszközzel és kamerával szerelt civil megjelenésű rendőri személygépkocsi (vagy motorkerékpár) gyakorlatilag észrevehetetlen a többi közlekedő részéről.

  Az általában nagy teljesítményű motorral szerelt személygépkocsik, ill. motorkerékpárok követő üzemű átlagsebesség-mérésre (típustól függően pillanatnyi haladás mérésére is), továbbá más, mozgás közben elkövetett, dinamikus szabályszegések rögzítésére alkalmasak. A jármű rendőri mivolta már csak a szabályszegés (gyorshajtás, sorozatos sávváltás stb.) észlelését és rögzítését követően, a leállítás, vagy a gyorsforgalmi útról történő kivezetés kezdeményezésekor válik nyilvánvalóvá.

  A video-tachográf eredeti változatai a saját jármű sebességét mérik, a készülék a jelet a saját jármű sebességváltójának kihajtócsonkjáról veszi le. Folyamatos követés végrehajtása, azonos követési távolság tartása esetén a készülék alkalmas az elöl haladó a jármű átlagsebességének megállapítására. A sebességmérés a megtett út és az eltelt idő hányadosának ismeretén alapul.

  Ez az ellenőrzési módszer a rejtettség, a járművezető azonnali tettenérése és szankcionálása, valamint az átlag feletti visszatartó hatása miatt rendkívül hatékony. A video-tachográffal szerelt járművekkel a gyorshajtáson túl olyan dinamikus, azaz mozgás közben elkövetett szabályszegések is felderíthetők, melyek más módszerekkel aligha lehetségesek.

  Több EU tagállam közúti közlekedési szabályai még azt is lehetővé teszik (Németországban, Ausztriában, Szlovéniában, Finnországban stb.), hogy a sebességmérő eszközzel felszerelt rendőrségi járművek a „követő típusú” sebességmérés során a megkülönböztető jelzés használata nélkül is túllépjék a megengedett sebességhatárokat, azzal a kitétellel, hogy ez nem járhat a többi közlekedő biztonságának veszélyeztetésével.

  Léteznek más elven működő, például lézeres video-tachográfok is, melyek jelentős előnye, hogy a szabályszegő járművet nem szükséges folyamatosan követni, hiszen a beépített lézer elven működő készülék ettől függetlenül is alkalmas a sebességmérésre.

  Magyarországon a video-tachográf készülékek alkalmazásának több mint két évtizedes múltja van. 1997-ben az akkor átadásra kerülő új Opel Astra típusú személygépkocsikba, összesen 24 db rendőri járműbe építettek be ilyen készüléket. A Gesig osztrák cég által gyártott TRAVIMO típusú készülékek közbeszerzési eljárás nyerteseként kerülhettek be a civil megjelenésű Opel Astrákba. A követő üzemű sebességmérésre és ezáltal átlagsebesség mérésére alkalmas készülékeket az Országos Mérésügyi Hivatal) hitelesítette, így azok joghatással járó sebességmérésre, valamint egyéb, a járművek mozgása közben elkövetett szabályszegések rögzítésére és bizonyítására voltak alkalmasak.

  A főváros és minden megye rendelkezett Gesig TRAVIMO-val szerelt szolgálati gépkocsival, Pest és Győr-Moson-Sopron megye 3-3 db-al, a többi területi egység pedig 1-1 db-al.

  Az 1997. évi közbeszerzésre a Fámalézer sebességmérők hazai kifejlesztője és gyártója, a Video HT Kft is pályázott. A MUVITAS (Multifunction Video tachograf System) megnevezésű berendezés alapvetően mozgó helyzetben történő, lézer elven alapuló sebességmérésre, a követési távolság meghatározására, valamint mozgás közben elkövetett szabályszegések (pl. tilos jelzésen áthaladás, szabálytalan előzés stb.) lehetett használni. A rendőrség 7 db MUVITAS-t állított rendszerbe az ezredforduló környékén. A Gesig Travimo és a MUVITAS-ok beszerzése óta több mint két évtized telt el, a készülékek a rendőri szolgálatból kivonásra kerültek.

   

  A baleseti helyzet alakulására tekintettel, a közúti balesetek, a halálozások és sérülések megelőzése érdekében 2018. tavaszán a rendőrség ismételten megkezdte a követő üzemű sebességmérés alkalmazását. A területi rendőri szervek 2018. április 16. és 18. között vehették át a feladat végrehajtására alkalmas, hitelesített sebességmérő eszközöket. Tekintettel arra, hogy a hordozó járművek kiválasztására, POS terminállal történő ellátására és mobil megkülönböztető jelzéssel történő felszerelésére már korábban intézkedés történt, így a területi szervek járőrei akár az átvétel napján megkezdhették az eszközök alkalmazását.

  Ahhoz, hogy a menet közbeni ellenőrzési mód alkalmazása ismét a mindennapok gyakorlatává váljon, a rendőrség korábbi beszerzésekből megmaradt, közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérő eszközöket jelölt ki, és hozott rendeltetésszerű használatra, joghatásos mérésre-dokumentálásra alkalmas állapotba.

   

  Az ezeket az eszközöket és a kezelőt is hordozó jármű akár naponta változtatható, ha abban a sebességmérő a hozzá tartozó autós konzolon elhelyezhető, így a hordozójármű gyártmánya, típusa, színe stb. az alkalmazás szempontjából nem releváns.

  A menet közbeni ellenőrzésre kiválasztott típusú sebességmérők azon kívül, hogy a járművek sebességének menet közbeni mérésére is hitelesítésre kerültek, mindazon események és állapotok dokumentálására alkalmasak, mint amelyek egy videokamerával dokumentálhatók.

  Cáfolni szükséges azt a híresztelést, mely szerint a mozgás közben sebességmérést végző rendőrségi gépkocsik „letolják”, gyorshajtásba hajszolják az egyébként szabályosan közlekedőket. A rendőrnek nem fűződik érdeke a bírság kiszabásához. A menet közbeni mérésekre alkalmas gépkocsival  egyébként sem szükséges a mért járművel azonos sebességgel, sőt még csak ugyanabban a sávban sem haladni, továbbá a szabályszegést, s a követés folyamatát videofelvétel rögzíti. A szabályszegésen ért járművet a rendőrök ott állítják le, ahol azt biztonságosan meg lehet tenni – autópálya leállósávjában például nem.

   

  Zárszó

   

  A „legfőbb közúti gyilkos”, a sebességtúllépés visszaszorításának, a sebességellenőrzések végrehajtásának egyik meghatározó, Európában igen elterjedt módja a fix kamerák alkalmazása, melyek egy adott mérési helyen képesek felügyelni az elhaladó jármű-forgalmat, a haladási sebességre vonatkozó szabályok megtartását. A hatékonyságot jelentősen növeli, amennyiben több kamera működésének összehangolásával a sebességellenőrzés nem egy ponton, hanem hosszabb útszakaszon valósul meg. Ez az úgynevezett „section control”, mely számos európai ország gyakorlatában megtalálható, és bevált gyakorlatnak számít.

   

  A fix kamerák alkalmazásának hátránya, hogy azok által az úthálózatnak csak a töredékét lehet ellenőrzés alá vonni. Ezért a köztes útszakaszokon a sebesség ellenőrzését valamennyi európai rendőrség mobil eszközökkel hajtja végre. A mobil eszközök közé nem csak az állványra helyezhető, néhány óránként más-más helyre telepíthető, gépjárművel szállítható készülékek tartoznak, hanem ide sorolhatók a gépkocsikba épített video-tachográfok is, melyek nagy előnye, hogy nem statikusan felállítva, hanem a közúti forgalom menetében működnek, és nem csak sebességellenőrzésre, hanem a mozgás közben elkövetett szabályszegések felderítésére és képi bizonyítására is alkalmasak. Európa-szerte!

  Forrás: Baleset-megelőzés

   

   

 • написание пресс-релиза
 • статьи для сайта
 • написание статей
 • новости для сайта
 • написание коммерческого предложения
 • продающий текст
 • копирайтинг
 • копирайтер
 • копирайтеры
 • SEO копирайтинг
 • рерайтинг
 • рекламные кампании в интернете
 • обслуживание сайта
 • биржи статей