• eyelash growth serum
 • Ma 2018. november 15., csütörtök, Albert és Lipót napja van. Holnap Ödön napja lesz.

  Kézműves remekek a játékok jegyében


  Huszonkettedik alkalommal rendezte meg nyári kiállítását A Magyar Kézművességért Alapítvány Budapesten, ezúttal a Duna Palotában. A kötelező tematika most a játékok világa volt, illetve a játékos kézművesség. A témaválasztás sikerességét jelezte, hogy a szervezők igen lelkes közreműködő partnerre találtak a Kiss Áron Magyar Játék Társaságban és elnökében, dr. Györgyi Erzsébet néprajzkutatóban.

  Bővebben...

   

  Az ipartestület jegyzőválasztó taggyűlése (1899)

   

   

   

  Az újonnan alakult debreceni ipartestület tegnap este 5 órakor tartotta jegyzőválasztó közgyűlését.


  A testület tagjai nagy számmal jelentek meg, jelezve, hogy érdeklődnek a testület beléletére nagy fontossággal bíró jegyzőválasztás iránt.

   

  Hittük és reméltük, hogy a fiatal egyesület vezetői azzal a tudattal mennek a választásnak, hogy oly emberre ruházzák a jegyzői tisztet, akinek egész múltja teljes garanciát fog adni a fiatal egyesület egészséges fejlődésére nézve.

   

  Arról is meg voltunk győződve, hogy személyes indokok nem fogják a választást uralni, s kicsinyes ellenszenvvel nem fogják az egyesület vitális érdekeit előre eltemetni. De a választás folyamán meggyőződtünk arról, hogy ezeket az indokokat a választók legnagyobb része félretette, s befolyásolni engedte magát oly egyénektől, kik a fentebbiektől teljesen eltérve, a legkicsinyesebb személyes motívumoktól vezéreltettek.

   

  És ami a legnevetségesebb az egész dologban, oly egyének voltak ezek, kiknek a választásban semmi szavuk sem volt.

   

  Vagy hogy nyíltan beszéljünk, megkérdezzük Vetéssy Béla rendőrfogalmazó úrtól, hogy megengedhetőnek tartja-e azt, hogy ő mint rendőrségi tisztviselő aktív szerepet játszik egy választáson, melynek jelentőségét méltányolni nem tudja, s melynek végzetes lefolyását azok fogják érezni, akiket ő félrevezetett. Nem vezet bennünket sem rokon-, sem ellenszenv, mert hiszen Botz Eleket nem ismerjük, hírét sohasem hallottuk (de talán senki sem Debrecenben), de annyit a közjó, s különösen ennek a fiatal testületnek érdekében ki kell jelentenünk, hogy az az eljárás, mely egy ismeretlen, iparügyekben laikus embert csupán manőverből a jegyzői székbe ültetett - csak az iparosok érdekeire lesz végzetes. Annyival inkább, mert ez a tett előre illuzóriussá tette az egyesület békés, egyetértő működését.

   

  És legyenek arról meggyőződve, úgy a főkortes úr, mint társai, hogy Fittler Jenő meg fogja találni azt a tért, amelyen a közügyet legjobb tehetsége szerint szolgálhatja, s a tegnapi eset nem Fittler Jenőre nézve fog hátrányos lenni, hanem azokra, kik képesek voltak személyes ellenszenvből közérdeket sértő kárt okozni.

   

  Üdvözölje bár ünnepélyes sürgönnyel a maga Botz urát Tóth Kálmán úr, ez a választás az elfogulatlanok előtt helyes nem lehet.

   

  A választás lefolyásáról különben röviden számolunk be:

   

  Jelöltettek a következők s a következő sorrendben.

   

  1. Fittler Jenő

  2. Kepes Géza

  3. Dr. Botz Elek

   

  Beadatott 33 szavazat, melyből Fittler 12-őt, Kepes 3-mat, Dr. Botz 18-at kapott. S így Dr. Botz Elek gyulafehérvári ügyvédjelölt az ipartestület jegyzőjévé választatott.

   

  A választás után úgy a választás folyamán történt korteskedés, mint a megválasztottnak jogtalan jelölése miatt óvás emeltetett.

   

  Reméljük, hogy ez az óvás az illetékes helyen helyet fog találni.

   

  Debreczeni Hírlap 1899. január 6.

   

  S. B. A. E.

   

   

  (A cikk szerzője Ady Endre)

   

  A régi szólások és közmondások


   

  Mennyi, de mennyi magyar szólás és közmondás akad, amelyet ma már egyáltalán nem használunk vagy csak nagyon ritkán. A régi, szinte sosem hallott szólásokból és közmondásokból választottunk ki néhányat. (Forrás: Internet)

  Bővebben...

   

  Ceglédi kanna

   

   

  „Aki a múltat nem becsüli, az a jövőt nem érdemli”, tartja a közmondás, amit pontosan tudnak a helybéli lokálpatrióták és sokat tesznek azért, hogy lakóhelyünk jeles emlékei ne merüljenek a feledés homályába. Ezt szolgálta a minap tartott kis ünnepség is, amikor a város hagyományai ápolásának szellemében a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület valamint a Ceglédi Ipartestület elnökségei meghívtak minden érdeklődőt a Ceglédi kannát feltaláló iparosmester, Rónay János (1855-1941) emléktáblájának avatására.

  Bővebben...

   

  Nyáry Krisztián: Igazi hősök

   

  „Igazi hősökről írok, akik bármilyen fantasztikus tettet hajtottak is végre, azért mégis csak valódi emberek voltak, saját koruk a XIX. és XX. század szülöttei – soha és sehol máshol nem lett volna belőlük az, aki lett… Ők harminchárman igazi hősök abban az értelemben is, hogy sorsuk alkalmassá teszi őket arra, hogy film, regény vagy színdarab készüljön az életükről.Jó lenne, ha így lenne, mert ők kizárólag a mi hőseink, magyaroké, így egyedül a mi dolgunk, hogy a következő generációk számára megőrizzük és tovább meséljük történetüket.” (Idézet a szerző előszavából.) A kötet Építő hősök alcíme alatt Nyáry Krisztián két jeles magyar iparos Ganz Ábrahám és Kner Izidor életútját mutatja be. A róluk szól fejezetek első bekezdését idézzük, remélve, hogy kedvet csinálunk az egész könyv elolvasásához. (Corvina kiadó)

  Bővebben...

   
  További cikkeink...

   

   

 • написание пресс-релиза
 • статьи для сайта
 • написание статей
 • новости для сайта
 • написание коммерческого предложения
 • продающий текст
 • копирайтинг
 • копирайтер
 • копирайтеры
 • SEO копирайтинг
 • рерайтинг
 • рекламные кампании в интернете
 • обслуживание сайта
 • биржи статей