• eyelash growth serum
 • Ma 2021. december 05., vasárnap, Vilma napja van. Holnap Miklós napja lesz.

  A lovagság története a Szentföldre nyúlik vissza, itt alakultak az első lovagrendek. Legfőbb feladatuk a Szentföld védelme, a zarándokok oltalmazása, támogatása, ellátása volt. Legkorábban a Szent János, ma Máltaiként ismert lovagrend alakult meg 1088-ban, majd a későbbiekben a Templomos, a Szent Sír, a Szent Lázár, valamint a Német Lovagrend.

   

  Tevékenységük a Szentföld védelme, a keresztes háborúk vezetése volt, melyből összesen 8 vonult a Szentföld visszafoglalására. A Szent Lázár Lovagrend feladata a sebesült, beteg katonák ápolása, valamint a leprás emberek gondozása is volt. A lovagrendek tagjai szinte szerzetesi életet éltek, tevékenységüket az egyház, legfőképpen a pápa irányította.

   

  Magyarországon először Szent László királlyal kapcsolatban találkozunk a lovagvilággal. Őt tartották és tartják ma is lovagkirálynak. Termete, tettei, viselkedése alapján méltán érdemelte ki e címet.  A kor nemzetközi diplomáciájában komolyan felmerült a neve az első keresztes háborúban való részvételben, sőt,  annak vezetésére is alkalmasnak tartották kortársai. Ebben halála akadályozta meg.

   

   

  Legközelebb II. Endre királyunknál találkozunk a lovagok világával. Ő ugyanis rész vett az ötödik keresztes hadjáratban, katonái élén megjárta Jeruzsálemet.  Ez alatt az idő alatt történtek az országban azok az események, melyeket a Bánk bán tragédiából ismerhetünk. II. Endre a Szentföldről magával hozta a Német Lovagrend tagjait, akiket az erdélyi Barcaságban telepített le. Miután azok túl nagy önállóságra törekedtek, a király kiverte őket az országból. Ezután a Német Lovagrend a Baltikumban telepedett le, ahol évszázadokig működtek.

   

  Magyarországon a lovagság Károly Róbert király alatt élte virágkorát. Károly Róbert nagyanyja Mária királyné, aki V. István királynak volt a lánya, V. István pedig IV. Béla fia, illetve II. Endre király unokája volt. Így kapcsolódott a lovagi eszmény generációkon át öröklődve, míg ebben a korban kiteljesedhetett. Károly Róbert 1326. április 24-én Szent György napján alapította saját lovagrendjét Visegrádon Szent György Lovagrend néven. Ez azért fontos, mert ez volt az első világi alapítású lovagrend, a korábbiak mind az egyházhoz kötődtek. Ezt a dátumot az angolok vitatták, az ő Szent György Lovagrendjüket gondolták elsőnek, de bebizonyítani nem tudták. Ezt a lovagrendet ma Térdszalagrendnek ismerjük.

   

  Abban a korban meghatározott létszámú volt a lovagrend, ők alkották a király testőrségét. Jelenlétükkel emelték a királyság tekintélyét, szerepet játszottak az uralkodó körüli teendők ellátásában, óvták annak testi épségét, lovagi tornákat rendeztek. Tevékenységük, regulájuk többé-kevésbé megegyezett a kor egyházi lovagrendjeinek tevékenységével, csak nekik nem a pápa, hanem a király volt a legfőbb elöljárójuk.

   

  Károly Róbert 1335-ben megrendezte a visegrádi királytalálkozót, mely hosszú időre meghatározta Magyarország jövőjét. Ezen a találkozón részt vett János cseh és Nagy Kázmér lengyel király, egyes források szerint a Német Lovagrend nagymestere is. Korábban a királyok háborúban álltak egymással, itt Károly Róbert kibékítette az ellenfeleket, sőt, szövetséget kötöttek egymás megsegítésére, a cseh királlyal pedig valutauniót hozott létre a magyar uralkodó. A Német Lovagrenddel tisztázták a területi vitákat, elsimították az ellentéteket, a továbbiakban egymás szövetségeseként léptek fel. Nagy Kázmér lengyel királlyal megállapodtak abban, hogy ha valamelyikőjük utód nélkül halna meg, akkor a másik vagy annak örököse lesz a király.

   

   

  Ez a megállapodás alapozta meg Nagy Lajos magyar király lengyelországi uralkodását és Magyarország másfél évszázados aranykorát.

   

  A lovagrend a későbbi évszázadokban hol erősebben, hol kevésbé működött, de soha nem szűnt meg. Így volt ez a kommunista időszakban is, amikor minden egyházi és civil tevékenységet betiltottak.

   

  Mivel a lovagrend sohasem szűnt meg, 1990-ben Visegrádon tudósok, tanárok muzeológusok, hagyományőrzők által nyugvásából felvétetett. Mivel a lovagrend eredeti alapító levele megvan, azt a mai kornak megfelelően, de az eredeti szellemiségében újrafogalmazták. Tevékenységi köre a mai világban a hagyományőrzésre, a karitász munkára irányul. Fontos feladata az ifjúság nevelése a hagyománytiszteletre, hazaszeretetre, lovagi tornák szervezése. Legjelentősebb ilyen esemény a minden évben megrendezésre kerülő Visegrádi Palotajátékok. Katonai hagyományok ápolása, a lovagi erények újjáélesztése, nemzetközi tevékenység jellemzi a lovagrend munkáját. A rend minden évben megrendezi Nyári Egyetem című előadás-sorozatát, ahol a legfrissebb tudományos eredmények ismertetésére és megvitatására kerül sor. A Nyári Egyetem előadásaira többnyire Magyarországon kerül sor, de megrendezték már a Felvidéken és Erdélyben is.

   

  Az újjáalakulás után az első lovagavatást a Szent István-bazilikában tartották. Ma a lovagavatás szertartása Visegrádon történik a királyi vár lovagtermében, ahol valaha a királytalálkozó volt. A lovagavatás ünnepélyes ceremónia, amely a jelöltek előzetes kiválasztása, majd meghallgatása után történik. A lovagrendbe nem lehet jelentkezni, a rend elöljárói, tagjai az arra érdemes embereket meghívják soraikba. Legalább egyéves várományosi státusz után a rend magisztériuma meghallgatja a kiválasztottakat, ezután kerülhet sor a lovagok avatására. Az avatást a lovagrend kancellárja végzi egy történelmi karddal, mellyel lovaggá üti a jelöltet. Ez egy olyan szakrális cselekedet, mint a papszentelés. A rendet ugyan el lehet hagyni, ki lehet lépni belőle, de akinek a vállát érintette a kard, az haláláig lovag marad.

   

  A lovagrend olyan szervezet, mely a mai kor viharos közéletében évszázados hagyományai alapján, régi korok tapasztalatára építve igazodási pontot tud nyújtani a ma emberének.

   

   

  Örömmel számolunk be róla, hogy 2018. április 28-án Tornyi Lászlót, az IPOSZ alelnökét lovaggá avatták Visegrádon, melyhez ezúton is gratulálunk!

   

   

   

 • написание пресс-релиза
 • статьи для сайта
 • написание статей
 • новости для сайта
 • написание коммерческого предложения
 • продающий текст
 • копирайтинг
 • копирайтер
 • копирайтеры
 • SEO копирайтинг
 • рерайтинг
 • рекламные кампании в интернете
 • обслуживание сайта
 • биржи статей