• eyelash growth serum
 • Ma 2021. december 05., vasárnap, Vilma napja van. Holnap Miklós napja lesz.

  Széleskörű konzultáció az IPOSZ jövőképéről  A közgyűlésen Majoros János alelnök kiemelten szólt az ipartestületek számára rendezett regionális fórumokról, melyek megtartását régóta kitartóan szorgalmazza. Elmondta, hogy egyet már megtartottak Kisújszálláson, ami nagyon jól sikerült. A következő fórum Pápán lesz, majd Balmazújvárosban, Pécsen és Budapesten. Kérte a közgyűlésen jelenlévőket: e rendezvényekre toborozzanak résztvevőket, hogy ezzel is hangsúlyozzuk a szövetség jelentőségét. Hallassuk a hangunkat! Hiába hivatkozunk a KSH adatokra, miszerint a vállalkozói kör létszáma már egy millió fölött van, és az összes munkavállaló 71%-át foglalkoztatja. Demonstrálnunk is kell, hogy vagyunk, felelősséggel gondolkodunk és hallatjuk hangunkat. A regionális fórumokon többek között tárgyalnak az IPOSZ jövőképéről is. Majoros János ehhez készített vitaindító anyagot, melynek legfontosabb részeit mi is közöljük. Legyen minél szélesebb körű konzultáció e témáról! Ha bárkinek – éppen a lapunkban megjelentek alapján – lenne jövőt formáló elképzelése, javaslata, ossza meg ipartestületének vezetésével, hogy ők majd a fórumok részvevőiként továbbítsák. Természetesen a szerkesztőségünkhöz eljuttatott észrevételeket mi is megosztjuk az IPOSZ vezetésével.

   

  1.

   

  Az országos szövetségben tömörített mikro-, családi és kisvállalkozói munkáltatói érdekképviselet célja: érdekérvényesítés, és érdekképviseleti feladatok biztosítása.

  Demokratikus szervezetként a működési rendszer csak közösségi döntés alapján valósulhat meg. A feladatokat az apparátus és a társadalmi tisztségviselők végzik:

  Elnök, az országos elnökség meghatalmazásával; elnöki testület, mint döntés előkészítő; országos elnökség, mint döntés hozó. Segíti a munkát az érdekképviseleti bizottság és a gazdasági bizottság. A felügyelő bizottság a jogszerűséget biztosítja.

  Az érdekképviseleti munkát illetően az egész struktúra átszervezést igényel, mert az IPOSZ további sorsát meghatározó döntő lépés nem tűr halasztást.

  Nem véletlen az ügyvezetői (irodavezetői) státusz beállításának igénye.

  Az IPOSZ további sorsát, illetve megítélését a társadalomban, a gazdasági életben betöltött szerepét ily módon tudjuk eredményesen elfogadtatni.

  Olyan ügyvezető (irodavezető) kell a szövetség apparátusának élére, akinek megvan a kellő tudása, ambíciója, kapcsolati tőkéje és akarata, hogy koordinálja a szövetséget. Ezt a feladatot társadalmi tisztségben – ahogy azt a tagság elvárja – érdemben nem lehet ellátni, csak segíteni lehet. Viszont az is bizonyos viszont, hogy a társadalmi tisztségviselők nélkül az érdekképviseleti munka nem tud működni.

  Szükséges az is, hogy az IPOSZ vezetése: elnöki testület, országos elnökség és a bizottságok tekintsék át, elemezzék az eddig végzett tevékenységüket, és annak ismeretében gondolják át, hogy mit vállalnak a jövőben a szövetség érdekében.

  Ez a jelenlegi érdekképviseleti struktúra, illetve annak működése nem alkalmas a XXI. század érdekérvényesítési igényeinek kielégítésére.

  A szövetség felépítéséből adódóan – ami véleményem szerint, nem rossz –, ha az információs pont (országos elnökségi tag) információ átadása kevés és hiányos, vagy ha az oe tag nem végzi el a vállalt feladatát, a kockázat megsokszorozódik, mert akár az ipartestület, illetve a megyei szövetség ellehetetlenüléséhez is vezethet, végső akár a megszűnés szélére sodorhatja az adott szervezetet.

  (Azt nem feltételezem senkiről, hogy e mögött akár szándékosság is állna, de a feladatra való alkalmasság kérdése felmerülhet.)

   

   

  2.

  A mikro-, családi és kisvállalkozások

  szerepe a társadalmi és a gazdasági életben

  A Központi Statisztikai Hivatal szerint több mint 1,2 millió a szereplők száma.

  Ez a réteg foglalkoztatja az alkalmazottak 71%-át, a GDP-hez 42% a hozzájárulási arány. Merjük kimondani: a mikro-, családi és kisvállalkozói réteg az ország gazdasági pillére.

  Miért nem akarjuk, hogy tudjanak rólunk?

  Ne akkor tudjanak rólunk, amikor már nem vagyunk! Szolgáltatói hálózatot kell kialakítani, mert tőlünk azt várják az ipartestületek, hogy segítsünk nekik. (Tűzvédelmi, munkaügyi, munkavédelmi, számítógép kezelői tanfolyamok, stb.)

  Pályázatok, tanfolyamok igény szerinti szervezése, illetve igénybevétele.

  Érdekképviseleti munkánk hozadékaként bemutathatjuk szövetségünk és ipartestületeink munkáját, bizonyítva, hogy partnerek vagyunk és tudunk együttműködni a kormánnyal, az államigazgatással, a társadalmi és érdekképviseletekkel, a hatóságokkal, az önkormányzatokkal, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, hogy jobbító szándékkal vigyük előbbre az ügyet.

  Javaslat:

  l Szakképzésben való részvétel.

  l A szakképző intézetekkel történő kapcsolattartás fontos pontja az érdekérvényesítésnek. Meg kell keresni a kapcsolódási pontokat (szakmunkás vizsga, diploma átadás, stb.)

  l Kihelyezett rendezvényeket kell szervezni Magyarország dunántúli északi, illetve. déli felében. Ugyanez az elképzelés Kelet-Magyarországon, ahol szintén északi, illetve déli helyszínt kell találni. Az ötödik térség Közép-Magyarország.

  Az öt helyszín bevonásával két országos elnökségi ülés között az érintett országos elnökségi tagok, illetve a megyei szövetségek bevonásával kell a szervezést biztosítani.

  l Segítséget és kezet kell nyújtani, hogy az érdekképviselet és az érdekérvényesítés elinduljon.

  l A média és a sajtó nyilvánosságot igénybe kell venni.

  l A helyi kapcsolati rendszert fel kell eleveníteni, és igénybe kell venni.

  l Be kell bizonyítani, hogy meghatározó szereplői vagyunk a társadalomnak, a gazdaságnak. Ne féljünk a nyilvánosság elé állni!

   

   

  3.

  Továbbiakban:

  A javaslatok megvalósításához, a jó munkavégzéshez megfelelő helyszín is szükségeltetik. A jelenlegi bérleményben hosszú távon nem lehet költséghatékonyan, érdemben működni az IPOSZ országos szervezetének.

  Meg kell oldani a szervezet saját tulajdonú, iparosokhoz méltó környezetben, székházban történő üzemeltetését.

  A tagság összefogására IPOSZ napokat kell szervezni, ezen belül főzőversenyt, sportrendezvényeket, horgászversenyeket, stb.

   

  Hosszútávon:

  Ne legyen szempont, hogy Budapesten kell rendezvényeket rendezni, menjünk vidékre!

  A rendezvényekre meg kell hívni a Kormányhivatalt, a polgármestereket, az országgyűlési képviselőket.

  Nagyobb lendületet, illetve hangot kell adni az akaratnak, az együttgondolkodásnak és társadalmi elvárásnak.

  Értékelni kell a társadalomban betöltött szerepeket.

  A pozitív megítélést csak ezen az úton lehet segíteni.

  Előre megköszönöm mindenki segítő szándékát, és kérem az előremutató javaslatokat.

   

   

  A Sopron és Vidéke Ipartestület – a város több civil szervezetével összefogva – jótékonysági koncertet szervezett, amelyen fellépet Weszely Ernő Aranyharang és Emerton Díjas vak zongora- és harmonikaművész, verset mondott az ugyancsak látássérült Buckó András gyógy-masszőr. A hangverseny több száz résztvevőjének adományaiból 100.000 forintot ajánlottak fel a budapesti Vakok Általános Iskolájának eszközbeszerzésére. Ezt az összeget adta át Károlyi Gyula, az ipartestület elnöke az IPOSZ közgyűlésén meleg szavak kíséretében Somorjai Ágnesnek, az iskola igazgatójának, aki a így reagált a nagylelkű adományra: Nagyon megható számomra, hogy olyan személyeknek is, akik 50 évvel ezelőtt voltak tanítványai az iskolánknak, ennyire fontos ami munkánk. Megható és példaértékű, hogy az ipartestület egy ilyen kezdeményezést felkarolt.

   

   

   

   

 • написание пресс-релиза
 • статьи для сайта
 • написание статей
 • новости для сайта
 • написание коммерческого предложения
 • продающий текст
 • копирайтинг
 • копирайтер
 • копирайтеры
 • SEO копирайтинг
 • рерайтинг
 • рекламные кампании в интернете
 • обслуживание сайта
 • биржи статей