• eyelash growth serum
 • Ma 2020. július 06., hétfő, Csaba napja van. Holnap Apollónia napja lesz.

  PÉCEL

   

  Megújulóban egy régi szervezet-útkeresés


  Az IPOSZ legutóbbi közgyűlésén Papp László, a Péceli Ipartestület elnöke hozzászólásában bejelentette, hogy a város legrégibb civil szervezete újjászerveződik. Majd arról is beszámolt, hogy az önkormányzat az iparűzési adóból 1%-ot visszajuttat nekik, így az ipartestület megélhetése biztosított. Kíváncsiak voltunk, milyen a megújuló ipartestület útkeresése, és felkértük elnöküket, mutassa be törekvéseiket. Íme egy figyelemre méltó elemző írás!

   

   

   

   

  Az IPOSZ-ra, mint nemzeti szintű szövetségre nem kisebb feladat hárul, mint hogy ellássa a kisvállalkozások országos érdekvédelmét, a legfőbb kézműves szakmai ágazatokban kialakítsa az ágazati párbeszéd és megállapodások rendszerét.

   

  Az ipartestületi tagság életében két időpont jelentett nagy változást. Az egyik az 1950-es évek, majd az 1989 utáni időszak. Mindkettő egy új gazdasági helyzet és az ebbe való beilleszkedés lehetősége a kisvállalkozók, kiskereskedők számára.

   

  A péceli középkorú lakosság jól tudja, hogy a '60-as évektől a '89. év végéig mit jelentett a magyar kisipar, milyen színvonalon, minőségben és változatosságban termeltek mind belföldi, mind külföldi piacokra. Szerencsések voltunk, a szocialista nagyipar fogcsikorgatva, de megtűrt bennünket.

   

  Ez Pécelen még inkább így volt, nagyipar nem lévén a péceli munkavállalóknak a helyi kisiparosok biztosítottak megélhetést, a lakosságnak pedig megfelelő színvonalú szolgáltatást.

   

  Az elmúlt években folyamatosan változó gazdasági környezetben kellett dolgoznunk, szinte minden évben más adózási szabályokkal. A gazdasági környezet kifejezetten kisvállalkozó ellenes. A gazdasági lehetőségek és a pályázatok a mi tagkörünk számára elérhetetlenek.

   

  Tagságunk öregszik, akik a 70-80-as években váltottak kisiparos vállalkozói igazolványt és a péceli polgárok számára jól ismert, nagynevű iparosok, vagy már nyugdíjba vonultak, vagy most tervezik nyugdíjaztatásukat. Tevékenységük legtöbbször nyugdíjazásuk után meg is szűnik. Az iparnak nem lesznek folytatói. A tagsággal és a tagság megélhetésének problémáival együtt kerül válságba az ipartestület is. Bizony az elmúlt években egyre inkább Pécel legnagyobb baráti társaságává válva keresi helyét a város gazdasági, társadalmi életében a rábízott lehetőségekkel és elődei által megszerzett minőségi munka további folytatásában. Nyugodtan állítható, hogy Pécel életében az elmúlt évtizedekben az ipartestület tagjai, az iparosok, kereskedők, szolgáltatók meghatározó szereplői voltak a város fejlődésének. Több mester is van közöttük, akik részt vállalnak oktatásban, tanulóképzésben.

   

  A Péceli Ipartestület törekvései arra irányulnak, hogy a kisvállalkozások Pécelen nagyságrendjüknek megfelelő mértékben vehessenek részt a társadalmi párbeszédben és az ágazati érdekegyeztetésben. Az egyesület az egyesületi jogról szóló törvény alapján működő társadalmi, helyi érdekképviseleti szervezet, önálló jogi személyiség, a tagok önként léptek, lépnek be. Határozottan fellép az iparosokat, a vállalkozókat érintő hátrányos megkülönböztetés ellen, törekszik a vállalkozói réteg társadalmi elismertségének megteremtésére, fokozására. Ez a maroknyi csoport birkózik a feladatokkal, hogy megfelelő segítséget tudjon nyújtani kisvállalkozóinak mindazokban a kérdésekben, amikben közös fellépés szükséges.

   

  Tagjaink munkájukkal érték el megbecsülésüket a helyi és városon kívüli megrendelőktől. Működésünk biztos alapja az általunk végzett, s ajánlott tagjaink munkájának eredménye, valamint a jó kapcsolattartás a lakosság, a város és az együttműködő partnereink között.

   

  A Péceli Ipartestület a tagdíjfizetési kötelezettség megszűnése óta még nagyobb anyagi nehézséggel küzd. Az új társadalmi berendezkedés kevés lehetőséget adott az érdekképviseleteknek. Kötelező tagság nem lévén, jelenleg egy maroknyi csoport – ami a településen lévő vállalkozások 5-6%-a – birkózik a feladatokkal, hogy megfelelő segítséget tudjon nyújtani a kisvállalkozóinak mindazokban a kérdésekben, amikben közös fellépés szükséges.

   

  A körbetartozás az alvállalkozói létet kilátástalanná teszi, a jogi környezet a kicsik számára hátrányos. A tagsággal és a tagság megélhetésének problémáival együtt kerül válságba az ipartestület is. Az önkormányzat testületében régebben megfordult vállalkozók nem képviselték az iparosságot, nem nyújtottak kellő segítséget az ipartestületnek. Tagdíj hiányában nem tudtuk szervezetünket kellő minőségben üzemeltetni, nem volt bevételi forrásunk, pedig a városnak az iparosok által 200 millió forint folyik be iparűzési adóból a költségvetésbe. Kérésünk az volt, hogy az iparűzési adó 1%-ával támogassa Pécel Város Önkormányzata a Péceli Ipartestületet. A képviselőtestületéhez intézett 10-12 éves kérésünk végre realizálódott.

   

  2012. szeptember 27-én tartott képviselőtestületi ülésen a következő határozatot szavazták meg: Pécel Város Önkormányzat Képviselőtestülete szándékát fejezi ki a Péceli Ipartestület támogatására, de hogy milyen formában és mértékben fogja támogatni, azt annak függvényében dönti el, miután a Péceli Ipartestület egy prezentációt készít a képviselőtestület következő ülésére tevékenységéről és a támogatás felhasználásáról.

   

  Ez követően az ipartestület taggyűlést tartott, melyen tájékoztattuk a jelenlévő vállalkozások vezetőit az önkormányzati támogatás lehetőségéről. Ők pozitívan értékelték, hogy elindul egy folyamat a két testület között. Döntést hoztunk, hogy a Pécel, Rákos utca 31. szám alatt lévő székházunkat önerőből, minden szakiparos közreműködésével, támogatásával felújítjuk és kialakítunk egy ügyfélszolgálati irodát.

   

  Állandó kapcsolatot kívánunk létrehozni az önkormányzattal, az iparosokra vonatkozó bizottsági üléseken részt kívánunk venni, az adók meghatározásánál az elképzeléseket kölcsönösen dolgozzuk ki, a helyi szakipari munkákról elsőként szeretnénk értesülni, a városi komplex beruházásoktól a legkisebb feladatig, a döntésekben szoros kapcsolatot tartanánk elfogadhatónak.

   

  A vállalkozások az ügyfélszolgálatunkon vagy interneten keresztül tájékozódhatnak munkalehetőségekről. Létre kívánunk hozni egy ún. „munkaerő közvetítés” szolgáltatást is, segítve ezzel azokat a vállalkozásokat, amelyek részmunkaidős, vagy alkalmi munkavállalót keresnek.

   

  Terveink:


  • Ügyfélszolgálati tanácsadás

  • Vállalkozással, vállalkozás indításával kapcsolatos információk

  • Adó, társadalombiztosítási és jogi tanácsadás

  • Pályázatokkal, hitelekkel, szerződéskötéssel kapcsolatos tájékoztatás

  • Oktatás, tanfolyamszervezés

  • Internet hozzáférés

  • EU csatlakozással kapcsolatos tájékoztatás

  • Gépjármű felelősségbiztosítás kötése

  • Irodai szolgáltatás

  • Társadalmi munka szervezésében is könnyebben tudunk kapcsolatot tartani egy élő kapcsolat esetében a hivatallal.


  A 2012. évben aláírt megállapodás óta két egyenlő részben, márciusban és szeptemberben kapjuk meg a támogatást. Év végén ipartestületünk beszámol, hogy az elköltött összeget mire fordította, milyen eredményeket ért el a támogatásnak köszönhetően. Az önkormányzat és az ipartestület folyamatos kapcsolatot tart fent, minden szakirányú döntése előtt kikérik a véleményünket és ennek megfelelően döntenek. Az ipartestületnek igen nagy segítséget nyújt az évenkénti 2.000.000 Ft támogatás, melyet oktatásra, szakmai továbbképzésre, előadások lebonyolítására tudunk fordítani. Tagságunk ennek is köszönhetően folyamatosan bővül és az előadásokból szerzett tudás gazdasági növekedést jelent vállalkozásukban.

   

  Nagy örömünkre szolgál, hogy az IPOSZ országos lapjában számolhatunk be együttműködésünkről, remélve ezzel, hogy sok önkormányzat felfigyel ennek a fontosságára. A politikai vezetők tudják, hogy az iparosságot be kell vonni a települések üzemeltetésébe, és be kell látniuk, hogy az őket összetartó szervezetüket életben kell tartani.

   

  Lentről kezdve: felelősök vagyunk, hogy munkavállalóinknak munkát tudjunk biztosítani, a munkavállalóink felelősek, hogy szakirányú tudásuknak a legjobbját adják, oktatási, gazdasági továbbképzéseken vegyünk részt és ennek elengedhetetlen része az a támogatási megállapodás, amit Pécel Város Önkormányzata és a Péceli Ipartestület kötött egymással.

   

   

  Papp László

  elnök

      

   

 • написание пресс-релиза
 • статьи для сайта
 • написание статей
 • новости для сайта
 • написание коммерческого предложения
 • продающий текст
 • копирайтинг
 • копирайтер
 • копирайтеры
 • SEO копирайтинг
 • рерайтинг
 • рекламные кампании в интернете
 • обслуживание сайта
 • биржи статей