A Pápa és Térsége Ipartestület 130. éves jubileuma alkalmából az elnökség iparos napra invitálták a tagságot és szépszámú vendégeket a Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképző Iskolájába.

Az ünnepély a Himnusz hangjaival kezdődött, majd egyperces néma felállással adóztak a Pápa és Térsége Ipartestület elhunyt tagjai emlékének. Rittenbacher Patrik szavalt Márai Sándor: Füves könyvéből részletet, majd Ipsicsné Nagy Erzsébet és Ipsics Péter tánckoreográfiáját láthatta a közönség a NOX együttes Tűztánc című dalára.

A tagságot az ipartestület megalakulás óta három fő szempont vezérelte: a szakma szeretete, a szakma iránti állandó tanulási vágy és a megrendelői kör maradéktalan kiszolgálása

 

 

 

A megjelenteket elsőként  Szabó Tibor, az ipartestület elnöke köszöntötte, aki beszédében áttekintette az ipartestület 130 évét. Magyarországon több mint 400 évig működő céhrendszer a 19. század utolsó évtizedeire elavult, az ipari fejlődés gátjává vált. Az 1872-ben kiadott ipartörvény kimondta megszűnésüket, és az új ipartörvény értelmében sorra alakultak meg az ipartestületek.

 

Pápán 1886. október elsején alakult meg az ipartestület az Ipari Minisztérium által jóváhagyott szervezeti szabályzattal. Első elnöke Koczka László volt. Az akkori székhelye még a Major utcai Takács-(Kandlich) féle házban volt. Az iparosság jövőképe nem volt reményteljes a városban, hiszen Pápa csak későn kapcsolódott be a század végi országosan felgyorsuló ipari fejlődésbe.

 

Az I. világháború, majd az intézményeket alapjaiban megkérdőjelező Tanácsköztársaság az iparos-érdekvédelmi szervezeteket sem hagyta változatlanul. A jelenlegi székházat 1914. július 12-i rendkívüli közgyűlés javaslata alapján vette meg az akkori ipartestület, az akkori pénznemben kifejezve 28 ezer koronáért. A világgazdasági válság idején, a nehéz gazdasági viszonyok mellett még jobban összefogott a városi iparosság. 1936-ban nagyszabású jubileumi esztendőt rendeztek a Pápai Ipartestület fennállásának 50. évfordulójára.

 

Az Ipari Minisztérium rendelete értelmében az ezt követő évben ki kellett alakítani a testületeknek a területi képviseleteket, ekkor alakult meg Pápa városában a Pápa és Vidéke Ipartestület, mely 49 község iparosságát tömörítette magába. Pápa városának és környékének kisipara és kiskereskedelme a II. világháború ideje alatt nagy károkat szenvedett. A háború okozta veszteségek helyreállítása példás összefogással indult meg, melyben az iparosok az elsők közt voltak.

 

Felülről kezdeményezve 1946-ban az ipartestületeket felváltotta a KIOSZ, melynek még ebben az évben elfogadták az alapszabályát. Ezt követően nehéz idők következtek, az erőltetett államosítás, a felülről jövő irányítás, mely megcsorbította a helyi szervezet önállóságát. A 80-as években azonban változás állt be, a kisipar rangjának megfelelő elismerést kapott. A Pápai KIOSZ 1986-ban a kiváló alapszervezet kitüntetést kapta meg. Még ebben az évben a 100 éves jubileumát ünnepelve jubileumi termékbemutatót tartott, a kisiparosok termékeiből.

 

Időközben a székházat államosították, már KIOSZ néven azonban kezelői jogot kapott a testület. A székház 1989-ben visszakerült a testület tulajdonába, melyet az iparosok és a város önkormányzatának összefogásával újították fel, a millecentenárium évében ünnepélyes keretek közt átadtak - mondta az elnök. Majd hangsúlyozta: az, hogy a testületük a mai napig fennmaradhatott, kiváló iparosainak kereskedőinek, meghatározó egyéniségeinek köszönhető, akik 3 fő szempontot tartottak maguk előtt: a szakma szeretetét, a szakma iránti állandó tanulási vágyat és a megrendelői kör maradéktalan kiszolgálását.

 

Az ünnepélyen Szabó Tibor köszönetet mondott szervezetük kiváló iparos és kereskedő tagjainak, akik az elődeik hagyományit ápolva nem csak a maguk gazdasága területén tevékenykednek, hanem felajánlásokat tesznek a város és más szervezetek javára.

 

A jubileumi rendezvényen Unger Tamás alpolgármester is köszöntötte a megjelenteket, aki mint mondta, a pápai ipartestület a helyi vállalkozásoknak az egyik legfontosabb képviselője. A testület összefogja a mikro-és kisvállalkozásokat, folyamatos tájékoztatást adva nekik a különböző pályázati felhívásokról, jogszabályi változásokról. Fontos szerepet játszik az érdekképviseletben is. Elmondható, hogy az ipartestület egy erő a városban. Reményeit fejezte ki, hogy a pápai ipartestület még hosszú évtizedeken keresztül segíti a helyi vállalkozások munkáját, lesz erejük és kitartásuk ehhez a feladathoz, s képviselik a helyiek érdekeit. Gratulált Szabó Tibor elnök munkájához, aki 15 éve látja el ezt a feladatot, s további jó munkát kívánt neki.

 

Németh László, az IPOSZ elnöke is gratulált a jubiláló ipartestületnek, majd Szabó Tiborral együtt átadták a kitüntetéseket.

 

A Magyar Kézművességért Díj arany fokozatában dr. Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes és dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő részesült, akik a székházuk felújításában végzett elévülhetetlen támogatásukért, és pályázataik sikeres lebonyolításáért vehették át az elismerést.

 

 

 

 

 

 

 

 

25 éves jubileumi emléklap és érem

Erdős Ferencné, Kovács Ernő, Nagy Szabolcs, Gyurkovics László, Nagyfi Miklós, Németh János, Nyulasi József, Palatin Ferenc, Pallang Sándor, Pethő Zoltán, Tóth Zoltán, Török Kálmán, Tulok András, Kishonti Tibor, Szabó László, Kovács László, Sándor Mihály, Berta Kálmán, Ifj. Császár Ferenc, Nagy Tibor, Eigner István, Horváth Csaba, Keresztes Péter, Gőgös Gábor, Csörnyi Csaba

 

IPOSZ-Díj

Bagócsi József, Bella Ferenc, Császár Endre, Csekőné Ruff Ilona, Illés Géza, Kovács József

 

Aranykoszorús Mester

Garabics Richárd

 

Ezüstkoszorús mester

Tima Gyula

 

 

Ezüstgyűrű

Végh József, Lőrincz Péter, Pölöskei Lászlóné, Belloni Györgyné

 

 

Emléklap a kézműipar szolgálatáért

Füstös István, Gábosi Balázs, Nagy Ottóné, Mógor Lajos, Németh István, Pődör Róbert, Váczi György, Vargáné Rácz Zsuzsanna, Viszló Tibor, Zsohár Kálmán, Pölöskeiné Simon Andrea, Horváth Attila, Horváth Gyula, Varga Vince, Ábrahám-Kovács Katalin, Beck Mariann, Farkas Isvtánné, Farkas Tamás, Molnár Mátyás, Papdi Szilveszter, Szukics Imre, Völfinger Jánosné, Zaicsek Károly, Magyari László, Paré Csaba, Szabó István, Fölnagy Tibor, Nagy Beáta

 

 

Végül a Pápa és Térsége Ipartestület tagjai köszönetet mondtak Szabó Tibornak munkájáért. A rendezvény a Gráciák műsorával, állófogadással és a születésnapi torta elfogyasztásával zárult.

 

(Forrás: Pápa-ma

Babos Petra írása alapján)