• eyelash growth serum
 • Ma 2021. október 17., vasárnap, Hedvig napja van. Holnap Lukács napja lesz.

  A Győr és Vidéke Ipartestület 2018. március 29-én tartotta küldöttgyűlését.

  Az ipartestület elnöksége alapszabály szerinti kötelezettségeinek tesz eleget, amikor beszámol az őt megválasztott küldötteknek a 2017. évi munkájáról.

   

   

  A rendezvényen részt vett dr. Lipovits Szilárd, Győr Megyei Jogú Város jegyzője is, aki többek között aggodalmát fejezte ki a javító-szolgáltató kisiparosok egyre csökkenő száma miatt, továbbá tájékoztatta a résztvevőket arról, hogy a Győri Önkormányzat 2018-től újabb 0,2%-os csökkentést szavazott meg az iparűzési adó mértékét tekintve. A város vezetése így kívánja támogatni a vállalkozások eredményességét.

   

   

  Az előző küldöttgyűlésen megválaszolatlan kérdések nem maradtak. A küldöttgyűlési beszámoló a 2017. évben végzett munka rövid összefoglalóját tartalmazta, többek közt a Győr és Vidéke Ipartestület Elnöksége 2017. évi munkatervének jóváhagyását, a felügyelőbizottság ellenőrzésének ütemezését, a kitüntetésekre szóló javaslatok megvitatását, a szakmunkástanulók gyakorlati képzését, a családi vállalkozások szerepét a digitalizációban, a 2016. évi küldöttgyűlési beszámolók megvitatását és az ipartestület egyéb tevékenységeinek áttekintését.

   

  Gazdasági beszámoló


  2017. évi gazdálkodásunkat is a takarékosság jegyében próbáltuk folytatni. Sajnos építőipari szolgáltatásból, jelentős bevételre – a munkák hiánya miatt – nem tudtuk szert tenni. Könyvelési szolgáltatásból származó eredményünk is minimális volt. A bérbeadásokból a tervezetteknek megfelelően alakult a bevétel. A Céhmester Kft. a 2017-es évben végre nyereséggel zárt. Az ipartestület tagdíjból származó bevétele – az alacsony taglétszám miatt – minimális, a kitüntetésekre, biztosításra fizetett összegek ezt túlhaladták. A bankszámlán és a pénztárban lévő 2017. december 31-i záró készletek az írásos anyagban kimutatásra kerültek.

   

  Jogi képviselet ellátása


  Győr és Vidéke Ipartestület az Alapszabályban rögzítetteknek megfelelően biztosítja a tagdíjat fizető tagjai részére a jogvitás ügyekben a jogi képviseletet. Szervezetünk Dr. Gáspár Zsuzsanna ügyvédnővel 2015. év elején (elnökségi döntés alapján) szerződést kötött ezen feladatok ellátására. Ez a jogi képviselet többféle tevékenységet foglal magába, nemcsak a klasszikus ügyvédi képviseletet, hanem jogi tanácsadást, okiratszerkesztést, különböző hatóságok előtti képviseletet stb.

  A 2017-es évben összesen 24 esetben fordultak az ipartestületi tagok konkrét esetben jogi segítségért. (Ez a szám nem tartalmazza a telefonon történő szaktanácsadást.) Egy esetben kérték az ipartestületi tagok jogi útra terelődött jogvitáikban a jogi képviselet biztosítását. Természetesen a jogi képviselet biztosítására ezekben az esetekben ingyenesen, ipartestületi tagsági jogviszony alapján került sor.

   

  Érdekképviselet, érdekérvényesítő munka


  A Győr és Vidéke Ipartestület az érdekérvényesítő munka során folyamatos kapcsolatot tartott az önkormányzattal, illetve annak különböző bizottságaival és testületeivel. Az érdekképviseleteknek jelentős szerepünk volt abban, hogy az iparűzési adó fizetésmentes határa még 2017. évben is 2,5 millió forint korrigált nettó árbevétel maradt, a kulcsa pedig 2018. évtől kezdve 1,6%-ra csökkent.  A mikro- és kisvállalkozások nagy része ebbe a mentes körbe tartozott 2017-ben is.

  A társszervezetekkel folyamatos munkakapcsolatot tartunk. A megye ipartestületeit illetve tagjait érintő kérdésekben az ipartestületek megyei szövetsége tagjaként egyeztetjük elképzeléseinket, beszéljük meg az aktuális tennivalókat (2017-ben 2 alkalommal). A megyei regionális fejlesztési és képzési bizottság tagjaként két alkalommal vettünk részt ülésen (képzési irány-arány meghatározása, javaslatok).

   

  Panaszügyek


  A Győr és Vidéke Ipartestülethez a 2017-es évben panaszbeadvány nem érkezett írásban. Telefonon és szóban érkeztek panaszok, de ezekkel az ügyekkel nem tudtunk foglalkozni, hiszen az iparos nem volt tagja szervezetünknek. Az ügyfeleket a Kamarához illetve a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez irányítottuk. Összességében a panaszügyek az előző évben is kedvezően alakultak.

   

  Tanulóképzés


  Iparosaink közül általában 1-2 főt foglalkoztatnak szakmunkástanulóként. Jelenleg 6 fő iparosunk foglalkoztat 14 fő szakmunkástanulót a Kossuth Lajos Iskola, Gábor László Iskola, Lukács Sándor Iskola és a Speciális Szakiskola közreműködésével tanulószerződés keretében, illetve közfoglalkoztatási, pályázati formában. A rendeletek miatt nem egyszerű a tanulók gyakorlati foglalkoztatása sem, főleg az 1. évfolyamon.

   

  Iparosok Szociális Alapja Alapítvány


  Az 1994 óta működő alapítvány jelenleg is megpróbál segíteni a rászoruló iparosoknak és hozzátartóiknak. 2017-ben (az előző évi 1%-os rendelkezésekből) az alapítványi támogatás összege 420.702 Ft volt. Az iparosok által befizetett támogatások összege 103.000 Ft, az iparos bál tiszta bevétele pedig 144.500 Ft volt. A kuratórium döntése alapján 20.000 Ft támogatást nyújtottunk. Az alapítvány terhére rendeztük meg a hagyományos nyugdíjasnapot 2017. december 16-án, ahol 50 résztvevő kapott segélyt 3.000 Ft/fő összegben. A rendezvény költsége 198.000 Ft volt. Az alapítvány ezen kívül jelentős támogatást nyújt a nyugdíjasklub részére is – fürdőbérletet 180.000 Ft értékben.

   

  Maloun Tibor

  titkár

   

   

  Kitüntetett iparosok


  A Győr és Vidéke Ipartestület 2018. március 29-i küldöttgyűlésén kitüntetések átadására is sor került. Minden kitüntetett ipartestületi tagnak gratulálunk!

   

  40 ÉVES JUBILEUMI ARANYGYŰRŰ:


  Muszer László, kőművesmester

   

  25 ÉVES JUBILEUMI EZÜSTGYŰRŰ:


  Páli Béla, villanyszerelő

  Kasznár Gyula, autószerelő mester

   

  ARANYKOSZORÚS MESTER:


  Dóczy Sándor, szobafestő mester

   

  EZÜSTKOSZORÚS MESTER:


  Falaky Sándor, kőműves

   

   

 • написание пресс-релиза
 • статьи для сайта
 • написание статей
 • новости для сайта
 • написание коммерческого предложения
 • продающий текст
 • копирайтинг
 • копирайтер
 • копирайтеры
 • SEO копирайтинг
 • рерайтинг
 • рекламные кампании в интернете
 • обслуживание сайта
 • биржи статей