• eyelash growth serum
 • Ma 2021. április 21., szerda, Konrád és Zelmira napja van. Holnap Csilla és Noémi napja lesz.

  Hogyan érhetjük el és vonzhatjuk be különböző szakmai területekre azokat, akik még a diploma megszerzése előtt befejezték egyetemi tanulmányaikat?

   

  Minden évben a felsőoktatásban tanulók közel 25%-a a diploma megszerzése nélkül hagyja ott az oktatási intézményt Európa legtöbb országában. Milyen okok vezetnek oda, hogy a fiatalok tanulmányaik idő előtti befejezése mellett döntenek: lehet, hogy rossz tudományterületet választottak, lehet, hogy túlzott mértékű nyomás volt rajtuk, talán túl nagy volt a teljesítménykényszer és az is lehet, hogy pénzügyi nehézségeik adódtak. Az okok nagyon sokfélék, széleskörűek lehetnek.

   

   

   

  Az egyetemi tanulmányok idő előtti befejezése nem árul el semmit az adott személy belső hajlamairól, személyiségjegyeiről. Számos HR szakember szemében a jelölt motiváltsága és személyisége sokkal fontosabb szempont egy állásinterjú során, minthogy az illető milyen hivatalos képesítéseket szerzett meg.

   

  Gazdasági értelemben véve potenciális specialistának és potenciális menedzsernek, sőt jövőbeni cégörökösnek számítanak azok, akik még a diploma megszerzése előtt befejezték tanulmányaikat. Idősebbek és sokkal érettebbek azoknál, mint akik épp befejezték középiskolájukat. Tudják, hogy mit akarnak (vagy mit nem akarnak) és valószínűleg jól hasznosítható tudást hoznak magukkal a korábbi egyetemi tanulmányaikból. De bonyolult őket, ezeket a diplomát meg nem szerzett embereket elérni, mert nem könnyen beazonosíthatóak, sem mint egyén, sem mint csoport.

  Amikor valaki megkezdi tanulmányait egy felsőoktatási intézményben, akkor ezt a személyt nyilvántartásba veszik, bekerül a hallgatói névjegyzékbe. De a felsőoktatási intézmények többsége már nem rendelkezik olyan nyilvántartással, ami azokat a fiatalokat tartalmazná, akik a diploma megszerzése nélkül befejezték tanulmányaikat. Így a gazdasági élet szereplői, a szakmai szervezetek, a kamarák nagyon nehezen tudják beazonosítani, majd ezt követően elérni a tanulmányaikat idő előtt befejezőket. Tud-e válaszolni az üzleti világ erre a kihívásra és a jó színvonalú új alkalmazottakért folyó versenyt a maguk javára tudják-e fordítani a vállalkozások? A döntő tényező ebben az, hogy kialakítsuk az új tehetségek toborzásának jól működő módszerét.

   

  Az alábbiakban, több európai szervezet tapasztalatai alapján megfogalmazódott néhány javaslat azoknak a cégvezetőknek a számára, akik el akarják érni ezt a célcsoportot, azokat a fiatalokat, akik még diplomájuk megszerzése előtt befejezték tanulmányaikat. Azzal a céllal, hogy őket megpróbálják beintegrálni a vállalkozásuk mindennapi működésébe.

   

  1. HOGYAN GONDOLKODNAK A TANULMÁNYAIKAT IDŐ ELŐTT BEFEJEZŐK?

  Amennyiben egy munkahelyet szeretnénk vonzó lehetőségként kommunikálni az egyetemi tanulmányaikat megszakító felé, ahhoz a munka vagy tanulási lehetőséget nyújtó vállalkozásnak azonosulnia kell tudnia ezeknek a személyeknek a helyzetével.

   

  Mindazok a nehézségek, amelyek az egyetemi tanulmány idő előtti befejezéséhez, vagy egy új szakma választásához vezettek, számos személyiségbeli és egyéb kérdéssel kapcsolódhatnak össze.

  • Egy egyetemi kurzus idő előtti befejezése egyben személyiségbeli hibát, alkalmatlanságot is jelent?

  • Hiányozna az illetőből a kitartás?

  • Mit gondolnak a kimaradottról a barátai, mit gondol róla a családja?

  • Lesz-e a kimaradott irányába bármilyen fenntartása, előítélete az új főnöknek és kollégáinak, ha elmegy dolgozni amiatt, hogy ő „egyetemről kiesettnek” minősül?

  • Az egyetem idő előtti befejezése milyen hatással lesz pályafutására?

   

  Ahhoz az érzéshez, hogy mindent újra kell kezdeni jónéhány, tanulással eltöltött szemeszter, vagy akár év után, ahhoz még hozzáadódik a nyomás alatt lenni érzés, hisz mindenki önként vállalt határidőket akar teljesíteni életpálya-tervében. Ezért a képzést vagy munkát nyújtó vállalkozás feladata, hogy relativizálja ezeket a félelmeket, újraépítse az új munkatárs, a gyakornok önértékelését, világosan mutassa meg neki az előtte megnyíló karrierlehetőségeket, a szakmai fejlődés lehetőségét. Ezért nagyon jó ötlet rögtön felvetni az egyetem idő előtti befejezésével, az egyetem otthagyásával együtt előtte felmerülő problémákat, kérdéseket. Azokat jobb rögtön őszintén megbeszélni. A munka vagy tanulási lehetőséget nyújtó vállalkozás aggodalmai, szempontjai is szerepet kell, hogy játsszanak ezen a megbeszélésen. Egy ilyen megbeszélésen az alábbi témaköröket javasolt átbeszélni:

   

  • Az adott személy miért fejezte be az egyetemet idő előtt?

  • Az illetőnek volt-e vagy van-e valamilyen tanulási nehézsége?

  • Az illető hogy fog kapcsolatot létesíteni a különböző generációkkal?

  • Az adott személytől elvárhatunk-e többet, mint a környezetétől, azért mert ő korábban egyetemre járt?

  • Az illető vállalkozásnál kifejtett teljesítménye jobb kell-e hogy legyen, mint a többi ott dolgozóé?

   

  Az a cél, hogy tegyük világossá az egyetemről kimaradott számára, hogy sem a kora, sem hogy idő előtt abbahagyta az egyetemet, nincsen semmilyen hatással az ő további előmenetelére, arra, hogy számára megfelelő életpályát sikerüljön megtalálni. Csakis ily módon tud mindkét oldal szívélyesen együttműködni. Itt nagyon fontos, hogy a vállalkozásnak legyen elegendő ideje a gyakorlati készségek képzésére, illetve az új munkatárs előzetes tanulmányainak a beszámítására, hasznosítására.

  Azok, akik megszakították tanulmányaikat, azt várják, hogy az üzleti világ minden tőle telhetőt megtegyen a jó és hatékony foglalkoztatásuk, és továbbképzésük feltételeinek biztosításához. Ez azt jelenti, hogy egy különösen tehetséges munkatárs, gyakornok esetében akár adott legyen a lehetőség kiegészítő képesítések megszerzésére, párhuzamosan az adott munkakörével.

  A tanulmányaikat megszakítók számára gyakran a felsőfokú intézmények diáktanácsadó irodái jelentik az első pontot, ahová fordulhatnak (amelyik országban ilyenek léteznek). Ezért nagyon megéri, ha kapcsolatot, jó együttműködést tudunk kialakítani ezekkel az irodákkal vagy pedig információs anyagokat hagyunk náluk arról, hogy várjuk, toborozzuk az egyetemi tanulmányaikat idő előtt befejezőket (Magyarországon ezt a szerepet betölthetik a munkaügyi hivatalok, illetve az adott térségben működő egyetemek rektori hivatalai).

   

  2. HOGYAN MOTIVÁLHATJA EGY VÁLLALKOZÁSVEZETŐ AZ EGYETEMI TANULMÁNYAIKAT IDŐ ELŐTT BEFEJEZŐKET?

  Mihelyst valaki, aki megszakította tanulmányait, talált egy vállalkozást, amely őt alkalmazni kívánja, a feleknek tisztázniuk kell, hogy mit várhat el az „egyetemi tanulmányait megszakító” a vállalkozástól és fordítva. Ezeket a teljesítéseket és viszont-teljesítéseket (ellentételezéseket) szerződésbe is lehet foglalni (pl. a próbaidő lerövidítése) vagy csak megállapodások formájában kezelni (pl. milyen területeken használható az ő előképzettsége és mely területeken kell esetleg alapdolgokat is elsajátítania, van-e esetleg lehetősége az adott munkakör mellett továbbtanulnia). Egy vállalkozásvezetőnek azt is segítenie kell, ha egy ilyen egyetemi tanulmányait megszakító személy teljes mértékben pályát akar módosítani. A felsőfokú képzésben eltöltött idő mindenképpen ad olyan plusz tapasztalatokat, amely szinte minden munkaterületen használható.

   

  A vállalkozásvezetőn múlik, hogyan tudja a szakmai területét az egyetemi tanulmányaikat megszakítóknak bemutatni, hogy az meglássa a gyakorlat-orientált munka előnyeit és benne az ő hosszú távú lehetőségeit.

  Sokak számára, akik kiléptek a felsőoktatásból, ez rendkívül fontos, mivel az egyetemen már eltöltött, elvesztegetett idő miatt ezt az új munkakört gyorsan el szeretnék sajátítani.

   

  Amennyiben az egyetemi tanulmányait idő előtt megszakító személyek más szakágon tovább akarnak tanulni, akkor önmagában nem jogos az a követelésük, hogy csökkentsék a képzési idejüket. Azonban, ha dokumentumokkal igazolni tudják, hogy bizonyos szinteket már befejeztek, akkor a képző intézménnyel kölcsönösen megállapodhatnak abban, hogy csökkentsék a képzés idejét. Az ilyen személyek számára továbbtanulás esetén is előny, ha egy vállalkozásnál gyakorlati munkakört tölt be és a továbbtanulását már a vállalkozás támogatásával kezdeményezi.

   

  A már elvégzett kurzusok után adott kreditek elismerése és/vagy a képzési idő csökkentésének lehetősége a tárgyhoz kapcsolódó korábbi kurzustartalom miatt általában a képző intézmény elbírálását követeli meg. A képzések elméleti tartalmát illetőleg egy vállalkozás számára néha bonyolult lehet azt pontosan felmérni, hogy mit is tanult az illető a felsőfokú oktatási intézményben. Ehhez szakértői segítséget célszerű igénybe venni (pl. a szakmai szervezetektől, a kamarától, és a képzést folytató intézményektől).

   

  A vállalkozások érdekeltek abban, hogy a fiatalokat jó szakemberré, később pedig olyan vezető munkatársakká képezzék, akik egy nap képessé válnak önállóan is menedzselni a vállalkozást, ezáltal biztosítva, hogy egyszer majd a vállalkozás egy új vezetőgenerációnak átadható legyen. Azok, akik megszakították tanulmányaikat, meg kell, hogy kapják ezt az üzenetet: »Itt kiteljesítheted egyéni és szakmai fejlődésedet«.

   

  3. FEJLŐDÉS KORSZERŰ KÉPESÍTÉSEKKEL

  Egy vállalkozásnál az alkalmazottak támogatása, továbbképzése alapvetően fontos tényező ahhoz, hogy a vállalkozás versenyképes maradjon. De a tanulmányaikat megszakító gyakornokok számára a támogatás különösen értékes. Ezért nagyon sok vállalkozás ezeket a személyeket számos kiegészítő eszközzel is igyekszik támogatni.

   

  A pénzügyi vagy természetbeni juttatások is ösztönzőként szolgálhatnak, csakúgy, mint minden más olyan elismerés, amit a vállalkozás szintjén a többi munkatárs felé hirdetni lehet.

   

  A vállalkozás beírathatja az új munkatársát olyan új korszerű szakképesítésekre, amelyek a képzettségét további tartalmakkal egészítik ki. Sőt olyanokra is, amelyek önmagukban nem is részei az adott munkaterülethez szükséges képzettségnek. Ez lehetővé teszi, hogy az új munkatárs további tudást, jártasságokat sajátítson el, és ezt egy újabb szakképesítés megszerzésével bizonyítsa. A vállalkozás is profitálhat hosszú távon ebből a kiegészítő tudásból, úgyhogy végül is mindkét oldal számára értéknövekedés van.

   

  4. MIT VÁRNAK EL A VÁLLALKOZÁSOK A TANULMÁNYAIKAT MEGSZAKÍTÓKTÓL?

  Előnyt jelenthet egy ilyen személy alkalmazása. A kudarc megtapasztalása és az abból következő orientáció-váltás gyakran sokkal tudatosabbá, cél-orientáltabbá teszi az egyetemi tanulmányaikat megszakítókat, amikor szembetalálják magukat egy új karrierpálya kiválasztásának feladatával. Sokan közülük nagy figyelmet fordítanak következő lépésük meghozatalára, annak fényében, hogy korábban tanulmányukat egyszer már megszakították és ezért szeretnék magukat megóvni egy újabb kudarctól. Ők tehát sokkal motiváltabbak lehetnek.

   

  Valódi előnyt jelenthet a vállalkozás számára, ha az új munkaterület tartalma és a korábban általa tanultak sok közös vonást tartalmaznak. Ha valaki jelenleg elektroműszerészként dolgozik vagy ilyen szakmát tanul, és korábban az egyetemen elektrotechnikát tanult, akkor a korábban megszerzett tudását magával hozza a vállalkozásba. Ez nemcsak az új munkatárs számára jelent előnyt, hanem az őt alkalmazó vállalkozásnak is, mivel ez a tudás más alkalmazottak számára is értékes lehet.

   

  Egy másik előny, hogy a tanulmányaikat megszakító személyek gyorsabban el tudják sajátítani a szakmai jártasságot és az is szerencsés, ha ez rögtön az alkalmazásuk elején már kiderül. Ez a legjobb módja annak, hogy eldönthessük, vajon az új munkatárs megfelel-e a vállalkozásnak és fordítva, ő is megtalálja-e azt a területet, amelyet életpályaként választhat.

   

  Összegezve, azok a személyek, akik idő előtt megszakították egyetemi tanulmányaikat, általában sokkal kialakultabb személyiségek (ez persze függ az életkoruktól) és sokkal érettebbek, mint azok a fiatalok, akik közvetlenül a szakiskolából érkeznek. A személyes érettségnek ez a fejlettebb foka azonban még nem jelent garanciát arra, hogy a „kimaradott” sokkal jobban megfelel annak az adott munkaterületnek, mint az, aki épp most érkezett egy szakiskolából. Az önálló munkavégzés képessége – ez egész biztos – egy olyan képesség, amire a felsőfokú tanulmányok során állandóan szüksége volt. Ez a tény azonban még nem jelenti azt, hogy egy korábbi egyetemi tanuló másnál jobban képes lenne elsajátítani egy kézműipari munkás gyakorlati ismereteit. A motivációt sokkal jobban be lehet azonosítani a konkrét szakmai tevékenység során. Mindenesetre a magasabb életkor és a nagyobb érettség alapján a vállalkozás általában többet várhat el az egyetemi tanulmányait megszakító személytől, mint attól, aki épp most fejezte be a szakiskoláját.

   

  A projekttel kapcsolatban bővebb információkért keresse: Rettich Tamás, IPOSZ főtanácsost a 06-30-385-6048 telefonszámon, illetve a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen.

   

   

 • написание пресс-релиза
 • статьи для сайта
 • написание статей
 • новости для сайта
 • написание коммерческого предложения
 • продающий текст
 • копирайтинг
 • копирайтер
 • копирайтеры
 • SEO копирайтинг
 • рерайтинг
 • рекламные кампании в интернете
 • обслуживание сайта
 • биржи статей